ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Documentació

La ICGenHer és una institució que neix amb una clara i definida vocació d’investigar, estudiar, difondre i assessorar en matèria de genealogia, heràldica, nobiliària, vexil·lologia, insigniària, i totes aquelles altres disciplines que integren l’Emblemàtica General, abastar tots els àmbits que tenen relació amb l’ús social d’emblemes i símbols.

 

 

 

Informació:  correu@icgenher.cat

© 2024 ICGenHer

Autor Anders Norén