ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Cristòfor Colom

La catalanitat de Cristòfor Colom

Armand de Fluvià: El tema de la catalanitat de Cristòfor Colom fa molts anys que m’interessa i he llegit molt sobre el tema.  És un personatge que tothom voldria que fos del seu país. Francesc Albardaner és la persona que per a mi tracta el tema amb més rigor i seriositat. Han aparegut moltes teories, moltes hipòtesis, però de moment no tenim aquell document que ens pugui dir, fefaentment, que Cristòfor Colom era català i de tal lloc. Francesc Albardaner, que és arquitecte y va començar a estudiar el tema l’any 1986. Va ser el director del Centre d’Estudis Colombins, que depèn de l’Òmnium Cultural, ha investigat a gairebé tots els arxius eclesiàstics de Catalunya, també els arxius notarials, els arxius de Mallorca, de València, d’Eivissa, també a Sevilla, tant a la Casa de Pilatos com a l’Arxiu d’Índies. També ha estat als arxius de Palerm, del Vaticà i de Florència. Ha donat conferències per tot arreu i ha intervingut també en televisions als Estats Units.

Francesc Albardaner i Llorens

Francesc Albardaner i Llorens (Barcelona, 1949) és un investigador de la teoria de la possible catalanitat de Cristòfor Colom des de l’any 1986. Va esdevenir soci del Centre d’Estudis Colombins d’Òmnium Cultural de Barcelona a partir de l’any 1991. Ha estat i és membre de la Junta Directiva i també va ocupar el càrrec de president del Centre d’Estudis Colombins.
Durant 25 anys ha dut a terme una tasca ingent de recerca en els arxius històrics de Catalunya i també de Espanya, França, Itàlia i als arxius de l’Estat Vaticà. Ha donat nombroses conferències de temàtica colombina tant en moltes localitats catalanes com a Madrid i ha participat en importants simposis internacionals.
Va col·laborar activament en la redacció del guió i l’argument general del documental de Discovery Channel Columbus, secrets from the grave (2004), que va donar una projecció internacional a la teoria de la possible catalanitat de Colom.

La catalanitat de Colom: L’únic objectiu que guia el meu estudi és el de conèixer la veritat de l’origen de Colom i sempre he intentat actuar seguint una metodologia estrictament científica. La meva condició de ser català, de naixement i cultura, s’ha convertit en un «handicap» davant d’uns futurs lectors que hagin d’avaluar els meus treballs, ja que segurament pensaran, que em mouen exclusivament motius patriòtics per poder incloure a aquesta gran figura de la història universal dins el «Panteó de la Glòria» de la història de Catalunya. I aquesta apreciació del meu treball no és la que jo considero correcta, ja que, repeteixo, sempre he intentat assolir el màxim nivell científic en ell i per això he col · laborat amb professors universitaris de diverses especialitats i, entre tots, hem utilitzat diverses ciències auxiliars de la història per aconseguir la veritat, no sempre amb èxit, com en el cas de les mostres de ADN descrites al final del llibre.

El origen catalán de Colom: El único objetivo que guía mi estudio es el de conocer la verdad del origen de Colón y siempre he intentado actuarsiguiendo una metodología estrictamente científica. Mi condición de ser catalán, de nacimiento y cultura, se ha convertido en un «handicap»ante unos futuros lectores que hayan de evaluar mis trabajos, ya que seguramente pensarán, que me mueven exclusivamente motivospatrióticos para poder incluir a esta gran figura de la historia universalen el «Panteón de la Gloria” de la historia de Cataluña. Y esta apreciación de mi trabajo no es la que yo considero correcta, ya que, repito, siempre he intentado alcanzar el máximo nivel científico en él ypor eso he colaborado con profesores universitarios de diversas especialidades y, entre todos, hemos utilizado varias ciencias auxiliaresde la historia para alcanzar la verdad, no siempre con éxito, como en el caso de las muestras de ADN descritas al final del libro.

correu@icgenher.cat

© 2024 ICGenHer

Autor Anders Norén