ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Vexil·lologia

És la disciplina que tracta de les banderes. La bandera és un tros de roba que, fixat en un pal, assenyala quelcom o identifica, representa o distingeix un col·lectiu de persones, una sola persona o una idea.

Segons el moment històric, l’ús, el lloc on es col·loca i la forma, la bandera rep una extensa varietat de noms: estendard, ensenya, senyera, gonfanó, guió, penó, pavelló, gallardet etc. Els substantius  ‘vexil·lologia’ i ‘vexil·lòleg’ deriven del mot llatí uexillum. Els uexilla (plural de uexillum) eren, a l’antic exercit romà els estendards compostos generalment per un símbol de metall, a dalt de l’asta, i a continuació un tros apaïsat, gairebé quadrat, de roba vermella. Els estendards precedents sense el tros de tela son els ‘vexil·loides’ o falsos uexilla.

No tots els estendards ni senyeres són, doncs, banderes. Si que ho són, però, tots els símbols de roba fixats a una asta, tals com els esmentats senyera, gonfanó, pavelló, guió, penó i gallardet.

A l’edat mitjana és tanta la coincidència entre escut i bandera que, en una bona majoria de casos, l’un i l’altra mostren el mateix senyal. L’escut i la bandera, però, presenten moltes diferencies. El primer té una sola cara, la segona dues. El primer té, generalment, més alçaria que amplària; la segona menys alçària que llargària. La bandera tendeix més a la simplicitat que l’escut. L’heràldica té una llarga historia de codificacions mentre que, en aquest sentit, la vexil·lologia es a les beceroles. La composició de la bandera es molt més lliure que la de l’escut i s’hi permet combinar qualsevol color, peça o figura. Modernament i progressivament, la vexil·lologia exigeix que, en cada cas, es fixin les dimensions del drap i les dels elements interiors, fins i tot la intensitat dels colors. La descripció de la bandera, per tant, esdevé molt més llarga i feixuga que el blasonament de l’escut. Tot i que la bandera es un símbol molt més popular. La prova n’és que tots sabem com són les banderes dels principals estats del món i, en canvi, hauríem de recórrer al manual per conèixer o recordar com són els escuts respectius.

 

Informació:  correu@icgenher.cat

© 2024 ICGenHer

Autor Anders Norén