ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Paleografia i diplomàtica

El terme ‘paleografia’ deriva del grec paalaios i graphia, i és la ciència que estudia la història de l’escriptura en les seves diferents  fases, les tècniques utilitzades per a escriure en les diverses èpoques, el procés de producció dels testimonis escrits i, a la fi, els productes d’aquest procés, especialment en el seu aspecte gràfic, ja siguin llibres, inscripcions, documents o escrits de caràcter individual i privat.

La diplomàtica es la ciència dels documents o diplomes. Etimològicament, la paraula ‘document’ procedeix del llatí docere (‘ensenyar’), i d’aquest verb deriva docurnennturn (‘el que ensenya’).

La diplomàtica s’interessa per l’estudi d’aquells documents amb una natura i un valor jurídic-administratiu i històrico-testimonial, així com pel revestiment de diverses formalitats que donen un caràcter probatori i una força legal.

Informació: correu@icgenher.cat

© 2024 ICGenHer

Autor Anders Norén