ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Genealogia genètica

La genealogia es, com indica la seva etimologia, l’estudi de la descendència (i/o ascendència) d’una persona o família. Tradicionalment, la genealogia s’ha basat en la recopilació d’evidències documentals, principalment registres civils, parroquials, i notarials, de les quals es poden extreure les relacions de filiació a cada generació. De totes maneres, és important tenir sempre ben present que cap document, civil o parroquial, representa proba biològica de filiació. De fet, estudis recents realitzats en diversos països han demostrat que entre un 1% i un 2% dels casos analitzats la persona registrada com a pare en la partida de naixement no era el pare biològic. Les conseqüències d’aquests resultats genètics per la genealogia són òbviament importants.

En els darrers dos anys, els avenços tecnològics en la realització de proves d’ADN han permès reduir-ne els costos a un nivell assequible per a la població en general. Això ha permès el desenvolupament d’una nova branca de la genealogia, l’anomenada genealogia genètica, que té com a principal objectiu l’estudi genètic de línies genealògiques i relacions de parentesc a gran escala en base a la informació genètica de cada individu. La conferència presentarà els detalls dels diferents tipus de tests genètics i la seva interpretació genealògica.

Jordi Mestres, és llicenciat en química per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en química computacional per la Universitat de Girona (1996).

Informació:  correu@icgenher.cat

© 2024 ICGenHer

Autor Anders Norén