ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

ICGenHer

PhotoGrid_1382103769614La ICGenHer és una institució que neix amb una clara i definida vocació d’investigar, estudiar, difondre i assessorar en matèria de genealogia, heràldica, nobiliària, vexil·lologia, insigniària, i totes aquelles altres disciplines que integren l’Emblemàtica General, abastar tots els àmbits que tenen relació amb l’ús social d’emblemes i símbols.

Objectius: La investigació sobre les ciències que configuren el seu àmbit, tant entre els membres de la Institució, procurant l’estímul d’altres especialistes i investigadors mitjançant la concessió de beques, ajuts o premis d’índole diversa.

Així mateix, fomentarem la participació activa en congressos, jornades, simposis i conferències d’àmbit nacional, estatal i internacional amb la presentació de ponències, comunicacions i intervencions sobre les diverses matèries que configuren la Institució, especialment les relacionades amb la cultura catalana.

imatge2

Disciplines: Quants d’entre nosaltres tenim notícia del nostre passat familiar més enllà dels nostres avis? En coneixem l’època? El lloc on van viure? Què van fer? Hem pensat alguna vegada que nosaltres som perquè han existit diverses generacions de persones al llarg de la història i que, si només una d’elles hagués fallat, ja no existiríem? És possiblement d’això d’on arrenca la força de la genealogia com a cultura popular lligada a la terra, a la casa, a l’ofici, a la història i no exclusivament al sentit nobiliari com molts poden pensar. Paral·lelament a la genealogia afloren unes formes de llenguatge d’una gran riquesa artística i simbòlica amb el qual ens parla la història. Aquestes són: l’heràldica, com a distintiu personal, familiar o col·lectiu; la sigil·lografia com a base d’autenticació de documents; la vexil·lologia, com a ensenya de col·lectivitats; la nobiliària, com a estudi d’aquesta classe social, protagonista de gran part de la nostra història; i la paleografia, com a disciplina per a desxifrar escriptures antigues.

 

Informació:  correu@icgenher.cat

© 2024 ICGenHer

Autor Anders Norén