ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Publicacions de la ICGenHer

Genealogia     Qui eren els meus avantpassats?

Armand de Fluvià i Escorsa

PVP: 25 €

Amb aquesta nova obra l’Armand de Fluvià posa a l’abast de molta gent que es preocupa o vol saber Qui eren els nostres avantpassats? una eina indispensable i molt valuosa per endinsar-nos en els camps no sempre planers de la recerca històrica sobre els familiars o generacions que ens han precedit.
La genealogia és una ciència molt seriosa i tothom que vulgui endinsar-s’hi té necessitat d’uns coneixements i d’uns advertiments que enlloc trobarem tan ben exposats i amb tant de coneixement i d’autoritat com al present manual.

Demaneu el vostre exemplar a: correu@icgenher.cat

 

heraldica   Manual d’heràldica i tècnica del blasó. Amb apèndix de Diccionari d’heràldica

Armand de Fluvià i Escorsa

PVP:  26 €

És el primer tractat d’heràldica complet que apareix en català i adaptat a la història i la realitat dels Països Catalans, obra del màxim especialista en la matèria a casa nostra: la Generalitat el nomenà conseller heràldic de Catalunya. A través d’aquest manual el lector podrà interpretar els escuts i entendre la manera de construir-los segons les èpoques, des del naixement de l’heràldica ara fa mil anys fins avui en dia. A més, aquest manual conté en apèndix un Diccionari d’heràldica, fet amb rigor i solvència i inèdit en llengua catalana.

Demaneu el vostre exemplar a: correu@icgenher.cat

Nobi   Manual de nobiliària catalana

Armand de Fluvià i Escorsa

PVP: 20 €

La nobiliària es construeix sobre tres pilars bàsics: la història, el dret i la genealogia. Sobre aquest triple coneixement s’aixeca l’historia de la noblesa i sobre ells Fluvià alça el seu sòlid edifici.

Poder comptar avui dia amb una història nobiliària de Catalunya, ve a omplir amb escreix el buit existent i posa la primera pedra per que aquest edifici s’eixampli i s’enlairi en el temps amb les futures aportacions dels investigadors valents, que amb objectivitat, sense prejudicis i deixant de banda tota actitud políticament correcta, s’enfrontin amb els arxius i els documents que els estant esperant des de fa segles. És clar: tant si ens agrada com si no, la noblesa i la reialesa, tant a Catalunya com a tota Europa, varen contribuir a configurar el nostre món. Per això, del seu estudi es poden treure singulars conclusions que ajudaran, sens dubte, a entendre millor el nostre país i fer-lo avançar amb bons fonaments cap a un nou futur.

Demaneu el vostre exemplar a: correu@icgenher.cat

pròxim Publicar

Anterior Publicar

© 2021 ICGenHer