ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Cicle de conferències ICGenHer

organitzades per l’UNAM de Mèxic. “Seminario Permanente de Paleografia y Dipolomática” dirigida pel Dr. Miguel Ángel Cerón i coordinades a Barcelona per Ignasi Ametlla. 

Vídeo conferències: aquestes conferències les podreu seguir per Facebook (https;//www.facebook.com/sepepadi/) i les penjarem a la pàgina web de la ICGenHer.

“La Heráldica como signo de identidad”.

Dra. Leticia Darna i Galobart

Socia i fundadora de la ICGenHer

L’heràldica és un sistema nascut a principis del segle XII en tot l’Occident europeu medieval. Els artistes l’han volgut plasmar al llarg de la història en les seves obres arquitectòniques, escultòriques i pictòriques. Aquí s’analitzen i estudien les manifestacions heràldiques com a signe d’identificació dels personatges de la reialesa, noblesa, Església, de les corporacions gremials, i també la dels pagesos. Aquestes manifestacions es veuen reflectides en la sigil·lografia, l’arquitectura, l’escultura dels sepulcres, claus de volta i capitells tant en les catedrals com als castells o edificis civils, en les pintures al fresc o en retaules, cassetonats o en l’orfebreria. Tot això com a instrument històric en la cronologia i autoria d’edificis o obres d’art.

“Asistencia, sociedad y escritura en la Europa Mediterránea (s. XIV-XVII)”.

Dr. Salvatore Marino

Professor de la UB 

La conferència se centrarà en les fonts escrites per a l’estudi dels grans hospitals urbans i de les societats mediterrànies de la baixa edat mitjana i primera edat moderna. S’analitzaran diferents tipologies documentals: llibres comptables i patrimonials, inventaris, registres d’expòsits, de nodrisses i de malalts, protocols notarials, privilegis reals i pontificis. 

 

“Del Portolano catalán al mapamundi de Da Vinci”

Manel Capdevila i Maresma

Enginyer de sistemes, consultor i expert en història

Nascut a Arenys de Mar en 1945, és un enginyer de sistemes, consultor i expert en història. La seva especialització es troba en la ciència medieval relacionada amb l’astronomia, l’alquímia catalana i la ciència nàutica. Aquestes àrees inclouen instruments nàutics, taules de navegació, cartografia catalana i portolans, pólvora catalana i l’ampolleta catalana.

La conferència comença amb els cartògrafs catalans medievals, entre altres, Jafuda Cresques, fill d’Abraham Cresques, que segons Fangs i el Marquès de Santarem va ser qui va ensenyar als cartògrafs portuguesos a fer mapes, passant pel mapamundi de Leonardo de 1503 (amb projecció OCTANT) que és el primer mapa amb el nom d’Amèrica, i acaba amb el primer mapa d’Austràlia, fet en llengua catalana en Dieppe en 1547, i conservat en la Huntigton Library de la Berkeley University.

“Del Condado de Barcelona al Principado de Cataluña”

Dr. Josep Serrano i Daura

Dr. en Dret, soci de la ICGenHer

Aquesta intervenció presenta el procés de formació dels comtats catalans arran de la conquesta carolíngia contra els sarraïns iniciada el s. VIII, fins a la conformació del qual, a la fi del s. XII, es coneix com a Catalunya. Se seguirà en tot cas, el procés de separació d’aquells territoris respecte de la Monarquia franca a la fi del s. X, i la delimitació territorial del nou Principat català per Ramon Berenguer IV de Barcelona.

Ramon Berenguer IV de Barcelona

Conferències transmeses per internet, Facebook Live: https://www.facebook.com/sepepadi/

Següent Publicar

Anterior Publicar

© 2024 ICGenHer

Autor Anders Norén