ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

“Arxiu Nacional de Catalunya”. Un patrimonio abierto a todos

Divendres, 28 d’abril del 2023 a les 18h.

ICGenHer.

Cicle de conferències ICGenHer, organitzades per a la UNAM de Mèxic. “Seminario Permanente de Paleografia y Dipolomática” dirigida pel Dr. Miguel Ángel Cerón i coordinades a Barcelona per Ignasi Ametlla.


Videoconferències: aquestes conferències només les podreu seguir per Facebook i les penjarem a la pàgina web de la ICGenHer.

Divendres 28 d’abril del 2023
Arxiu Nacional de Catalunya. Un patrimonio abierto a todos”, impartida pel Dr. Miquel Pérez i Latre.

Conferència en castellà, sobre la importància de l’Arxiu Nacional de Catalunya, per a la preservació del patrimoni documental de Catalunya i la seva rellevància per a la recerca i l’educació en la història i la cultura del nostre país, impartida pel Dr. Miquel Pérez i Latre, responsable de difusió de l’ANC. El Sr. Miquel Pérez i Latre, és la persona del centre encarregada de les tasques de comunicació i difusió dels fons i documents que es conserven.

DR. MIQUEL PÉREZ i LATRE
Llicenciat en Història Moderna per a la UB (1992), i doctor en Història per la UPF (Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, 2001) amb la tesi Diputació i Monarquia. El Poder Polític a Catalunya, 1563-1599. Membre del Cos d’Arxivers de la Generalitat de Catalunya des del 2007. Treballa des de 1997 a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

És autor de:

• Entre el rei i la terra. El poder polític a Catalunya al segle XVI. Vic: Eumo Editorial, 2004.
• La Generalitat de Catalunya en temps de Felip II. Política, administració i territori. Barcelona: Afers, 2004.
• “Dogmatizadores de malas doctrinas. Els juristes i les institucions catalanes en un temps de conflicte (1563-1602)”, a Afers. Fulls de Recerca i Pensament, núm. 60 (Barcelona-Catarroja, 2008), p. 401-430.
• “Els Llupià i la política a l’Edat Moderna”, a Josep FERNÁNDEZ TRABAL (dir.). Història dels Llupià (1088-1771) i dels seus llinatges incorporats: Icard, Roger i Vallseca. Perpinyà: Edicions Trabucaire, 2006, p. 141-184.
• “Pervivència i dissolució. La Corona d’Aragó en temps de Felip I (II)”, a Ernest BELENGUER (dir.). Història de la Corona d’Aragó, vol. II: L’Época moderna (1479-1715). Ferran II i els Àustria. Barcelona: Edicions 62, 2007, p. 213-248.
• “L’Arxiu Reial de Barcelona a les acaballes de la Catalunya sobirana: les propostes d’endreç de 1701-1702”, a Antoni Saumell i Soler. Miscel·lània In Memoriam. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2007, p. 347-356.
• “Desordenada llicència o moderada llibertat: el govern de Catalunya a ulls dels ambaixadors (1557-1602)”, a Joaquim ALBAREDA (i altres). Una relació difícil. Catalunya i l’Espanya moderna. Barcelona: Editorial Base, 2007, p. 19-46.
• “Les torbacions dels anys 1587-1593”, a Som una nació. 4. Catalunya oprimida. Aliances, guerres i dominis forans (segles XV-XVII), Barcelona: Edicions 62, 2007, p. 146-163.
• “Nuncis i ambaixadors a la Cort general de Catalunya (segle XVI)”, a Remedios FERRERO i Lluís GUIA (eds.). Corts i Parlaments de la Corona d’Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta, València: Universitat de València, 2008, p. 163-180.

Següent Publicar

Anterior Publicar

© 2024 ICGenHer

Autor Anders Norén