ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Els Uribe-Salazar, setze segles d’història

El 4 d’agost passat, el senyor Agustí d’Uribe-Salazar, fundador del Gabinet Uribe i membre de la ICGenHer, va fer lliurament del segon llibre de la història familiar dels Uribe-Salazar al Sr. Armand de Fluvià i Escorsa, president de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica, en la seu social d’aquesta, a Barcelona, en un senzill acte envoltat de gran afecte, reconeixement i admiració a la Institució i a la gran figura del seu president.

El Sr. d’Uribe-Salazar explicà al Sr. Armand de Fluvià que l’any 2004 havia editat un primer llibre, basat en documents històrics de la família guardats durant decennis en el cortijo familiar de Torredonjimeno (Jaén), al costat de la bellíssima executòria de noblesa promulgada per Felip II (III de Castella) el 1600 a favor d’un avantpassat seu biscaí, el qual, com a membre de l’orde de Calatrava, fou destinat, amb només 14 anys, a formar-se com a cavaller en la Caserna General de l’Encomienda a la ciutat de Martos. Al cap de pocs anys, i fruit de la seva brillant preparació i personalitat, fou nomenat alcaid de la comanda del castell del penyal de Martos i administrador de la de Víboras (Jaén). Tant el primer com el segon llibre han estat editats privadament.

Aquest nou llibre, publicat la primavera del 2022, és de format DIN A4, imprès en paper de 130 grams, i en les seves 372 pàgines s’hi reprodueixen més de 330 imatges i documents, amb cobertes plastificades i editat amb la més moderna tecnologia. S’hi recull la història d’aquesta família des del primer Orive, Orivi o Uribe, un cavaller got normand que, segons el genealogista fra Pedro de Murga (Rioja, 1610 – Madrid, 1685), desembarcà en el port de Santoña (Santander) en el segle v, passant per la història dels Salazares, des del segle vii, la unió de tots dos cognoms en el segle xv i fins als nets de l’editor en el xxi. (El llibre pesa més de 2 quilograms.)

Els Uribe-Salazar dels quals tracta el llibre (amb abundant documentació des del segle xv fins al xxi) foren militars, religiosos, alts funcionaris de l’Estat, juristes, membres d’ordes militars, negociadors d’Estat, promotors socials, investigadors macroeconòmics, agricultors, etc.

El treball actual ha requerit 40 anys de captació, recopilació i classificació de dades i una mica més de dos anys d’una molt intensa feina conjunta de recerca, redacció i diagramacions, entre Agustí d’Uribe-Salazar i el periodista i investigador Luis Ignacio Manegat de Urmeneta, amb qui ja es va realitzar el primer llibre. Intentar resumir el contingut d’aquesta obra no és pas fàcil. Però la feina, tot i haver estat exhaustiva, aquesta vegada ha resultat més fàcil gràcies a la immensa documentació trobada a Internet que ha aportat multitud de matisos en forma d’estudis i brillants treballs sobre història o sobre les diferents branques dels Uribe-Salazar, la qual cosa ens ha permès certificar que la branca del senyor Agustí d’Uribe-Salazar és, gairebé amb certesa, l’única que ha sobreviscut al pas de tants segles de la història d’Espanya sense defallir.

Hom ha consultat més de 15 grans arxius genealògics i uns 75 llibres de tota índole, a més de l’arxiu històric de la família. Cal esmentar la reproducció de diversos arbres genealògics com els de la mateixa família, i d’altres com els dels Fàbregas, Alonso-Castillo i Rovira. El material s’ha dividit en sis grans capítols, amb exquisida rigor i respecte històric.

En el llibre hi sobresurten les imatges de l’executòria de noblesa del 1600, d’una bellesa i colorit sorprenents passats quatre-cents anys des de la seva elaboració, els estudis i anàlisis de camp i les diverses metodologies o línies de recerca que es recullen en el segon capítol sobre les diferents branques immemorials dels Uribe-Salazar.

Hem d’afegir-hi els noms del Sr. Rafael Cañada Quesada, autor del treball «Linajes nobles en la ciudad de Jaén: Uribe»; el del Sr. Jorge Valverde Fraikin, autor d’un impressionant treball de recerca genealògica sobre els Uribe-Salazar, incorporat en el capítol vi del llibre, o el del Sr. Emilio Ortega Barranco, secretari de la Fundació de la Santa Capella de Jaén, els patrons de la qual foren durant segles els Uribe. Gràcies a tots ells.

No és pas un llibre usual o comú… La diagramació ha estat meticulosa, plena de colorit tant en els seus textos com en les imatges, que dona moviment constant a la narració.

I, com assevera el senyor Agustí d’Uribe-Salazar en el pròleg, «la veritable noblesa són el mèrit i la virtut».

(En un pròxim número de la revista Armoria sortirà un resum d’aquest gran llibre.)

Següent Publicar

Anterior Publicar

© 2024 ICGenHer

Autor Anders Norén