ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

90 anys d’Armand de Fluvià

Felicitats president:

Armand de Fluvià i Escorsa va néixer a Barcelona el 17 d’octubre de 1931. Després de llicenciar-se en dret el 1959 per la Universitat de Barcelona, va dirigir ben aviat els seus interessos cap a la genealogia i l’heràldica. En unes disciplines que històricament havien estat associades a la mentida i l’engany amb l’únic objectiu de satisfer la vanitat del client, Armand de Fluvià va imposar la seriositat, la metòdica i el rigor documental. Els coneixements, expertesa i savoir faire adquirits en aquestes matèries el feren mereixedor l’any 1984 del primer premi d’Arenberg de genealogia.


Aquest reconeixement internacional no va passar desapercebut. Per resolució número 91.081.141 del dia 25 de març de 1991, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 1.433 del dia 22 d’abril de 1991, el President Jordi Pujol va crear el càrrec d’Assessor d’Heràldica i Genealogia, dependent del Departament de Presidència, i va nomenar per exercir-lo Armand de Fluvià. S’instituïa, doncs, de facto la figura de Rei d’Armes de Catalunya, és a dir, un expert heraldista responsable del registre dels blasons (principalment cívics però també gentilicis, fet que requereix expertesa en genealogia), la formació dels nous que s’anessin concedint i l’observança en ells de les lleis heràldiques.


La dignitat de Rei d’Armes va gaudir de gran importancia durant l’edat mitjana i de la seva ploma van sortir magnífics tractats d’heràldica que recullen els blasons dels principals llinatges de l’època. En són exemples destacats el llibre de l’Herald Berry, primer Rei d’Armes de Carles VII de França, o el de l’Heralt Sicília, Rei d’Armes d’Alfons V d’Aragó.


A Espanya, les funcions del Cronista Rey de Armas venen regulades pel decret de 13 d’abril de 1951. El darrer Rey de Armas del Regne d’Espanya fou Vicente de Cadenas, qui es mantingué en el càrrec fins a la seva mort el 2005. Armand de Fluvià va exercir el càrrec d’Assessor d’Heràldica i Genealogia a Catalunya fins a l’any 2018. Sense cap nomenament posterior, els càrrecs a Espanya i Catalunya es poden considerar actualment extingits per silenci administratiu. Només la comunitat autònoma de Castella i Lleó manté en la seva administració el càrrec de Cronista de Armas que pel Boletín Oficial de Castilla y León número 92 del dia 16 de maig de 1991 nomenà per exercir-lo Alfonso de Ceballos-Escalera, marquès de la Floresta i vescomte d’Ayala.


Coincidint amb el seu 90è aniversari, l’ofici d’Armand de Fluvià com a Rei d’Armes de Catalunya serà reconegut durant el XXXIV Congrés Internacional de Genealogia i Heràldica, que se celebrarà del 19 al 23 d’octubre d’enguany a Madrid, on el dimecres dia 20 se li farà entrega del Premi de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, el màxim reconeixement internacional a un Rei d’Armes oficial d’un país. La nostra més sincera felicitació i que per molts anys puguem seguir gaudint de la seva saviesa.

Junta de Govern de la ICGenHer

Revista Armoria 11
Monogràfic Armand de Fluvià

Següent Publicar

Anterior Publicar

© 2024 ICGenHer

Autor Anders Norén