ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

L’Heràldica cívica a Catalunya d’Armand de Fluvià

En totes les èpoques i en totes les civilitzacions hi ha hagut signes distintius o emblemes, perquè responen a una necessitat connatural dels éssers humans, i l’heràldica és el sistema emblemàtic per excel·lència.Una branca de l’heràldica és l’heràldica cívica i en formen part l’heràldica nacional, l’heràldica comarcal o provincial i l’heràldica municipal. Els escuts o armories municipals sorgeixen també de la necessitat, per part de les poblacions, de distingir-se les unes de les altres i d’identificar-se amb un senyal propi, que serveixi, alhora, per autenticar tota la documentació lliurada pels municipis.

https://www.yumpu.com/es/document/read/66186254/heraldica-civica-a-catalunya-armand-de-fluvia

correu@icgenher.cat

Portbou
Albanyà

pròxim Publicar

Anterior Publicar

© 2022 ICGenHer