ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Recerca heráldica a Barcelona

El conjunt d’escuts que presentem en aquest article tenen una característica principal, que és la “informativa” una de les principals funcions que té l’heràldica, puix que tots ens diuen si som davant d’un edifici oficial, com podria ser el Parlament de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona o edificis d’instal·lacions d’aquestes entitats administratives. Altres ens informen que som davant d’un edifici promocionat per una família ennoblida, com per exemple l’edifici de la Baronia de Quadres a la Diagonal, obra de Josep Puig i Cadafalch que li va ser encarregada pel 1r Baró de Quadres, Manuel Quadres i Feliu; el del Consolat de Romania, que ens informa, inequívocament, que som davant d’un edifici extraterritorial o el de la finca del c. de Provença, 290 que, de ben segur, ens està dient qui va ser el propietari de la finca i en va fer construir l’edifici i, com en molts casos, vivia a la planta principal. Una altra característica de tots aquests escuts és que són a l’exterior, és a dir, d’intempèrie, de manera que pateixen l’erosió per inclemència del temps.

Tots, per si mateixos, són obres d’art al carrer, a la via pública, on tots els vianants poden veure’ls, contemplar-los o, com nosaltres, preguntar-se per què hi són. Sens dubte, formen part del nostre patrimoni, el qual ha de ser conservat en la mesura que tots els factors ho permetin. Poc o molt, tots són d’una gran riquesa visual, com l’escut de la façana del Palau de la Virreina, un exemple heràldic espectacular.
Amb la intenció de compartir amb tots vosaltres aquesta riquesa, us els presentem d’una manera gràfica molt senzilla. Només amb l’explicació dels detalls bàsics. A manera d’introducció, dir que tenim escuts en el format de quadrilong, en les seves varietats d’apuntat i ibèric; ovalats i triangulars o també de rodons i, fins i tot, un de quadrat. Escuts de Barcelona, amb dos o quatre pals; una quantitat important d’escuts d’Espanya i un reduït, però interessant nombre d’escuts municipals –a part de Barcelona– com el de Berna, Torí o Madrid.

La mostra d’escuts familiars i/o de llinatges també és molt rellevant, gràcies al fet que, per sort, encara es conserven alguns edificis pertanyents a nissagues ennoblides. També és nombrós els exemplars que aportem de l’escut de Catalunya, amb unes variants que, com tots els casos explicats, són una mostra dels diferents estils, tendències i períodes artístics i de les habilitats dels artistes. Remarcar que, tots són interessants per les diferents tipologies, però no se’ns escapa la imaginació i destresa dels artistes en els elements exteriors, en què la majoria pertanyen a la Ciència del Blasó, però en algun cas formen part de les arts decoratives, on els artistes es podien permetre llicències que, majorment, realcem grandiloqüentment alguns exemplars. Un conjunt d’armories que creiem d’interès.

https://www.yumpu.com/xx/document/read/63385168/pereexpo3-1

ICGenHer
www.icgenher.cat

Següent Publicar

Anterior Publicar

© 2024 ICGenHer

Autor Anders Norén