ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Els Roura: història i genealogia d’una branca d’aquesta família

Carmel al Tupinamba 1945-50

Novetat editorial de la ICGenHer.

Montserrat Galera i Monegal
Glòria Galera i Monegal

Aquest treball està dedicat a una branca de la família Roura, sempre seguint la línia directa de pares a fills. Hem partit des del segle XVII, moment en què els Roure vivien a Arles de Tec. Estem parlant, doncs, de quasi 400 anys d’història d’una família catalana provinent de la Catalunya ultrapirinenca, instal·lada més endavant a Girona, al veïnat del Pontmajor i a les Voltes dels Esparters, i des del 1740 aproximadament a Banyoles i a altres contrades gironines.

En aquest estudi generacional ens ha semblat útil tractar amb un cert detall la branca Roura-Casabosch, és a dir dels germans que arribaren a grans: Dolors, l’àvia Emília, Mercè, Glòria, Rosa i Joan. Tots han estat objecte del nostre interès documental. La generació següent, que correspon a la dels nostres pares, ha estat tractada més superficialment. A continuació ja venim nosaltres, que som els néts d’aquella colla de germans. Però només sortirem citats amb el nom i a l’arbre genealògic del final del treball.

www.icgenher.cat
correu@icgenher.cat

pròxim Publicar

Anterior Publicar

© 2022 ICGenHer