ICGenHer

Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Noms de parentiu

Tothom coneix molt bé la denominació dels parents en línia ascendent i en la descendent, però és bastant desconeguda en els de la línia col·lateral i també en la del parentiu que coneixem com “polític” o sobrevingut (sense cap vincle de sang) i els genealogistes caldria que els coneguessin quan han de situar diferents persones en un arbre genealògic

Parentiu polític
Sogre-sogra
Gendre-nora
Padrastre-madrastra
Fillastre fillastra
Germanastre-germanastra
Cunyat-cunyada fraternal o marital
Concunyat-concunyada
Sograstre-sograstra
Aviastre-aviastra

Parentiu de sang

Línia recta
Pare-mare
Avi-àvia
Besavi-besàvia
Rebesavi-rebesàvia
Quadriavi-quadriàvia
Avi-cinquè -àvia-cinquena, etc.
Fill-filla
Germà-germana (els germans poden ser germana, consanguinis i uterins, segons tinguin
igual pare i mare, diferent mare o diferent pare)
Nét-néta
Besnét-besnéta
Rebesnét-rebesnéta
Quadrinét-quadrinéta
Nét-cinquè – néta cinquena (etc.)

Línia col·lateral
Cosí germà-cosina germana
Cosí segon (o cosí prim)-cosina segona (o cosina prima)
Cosí-tercer – cosina-tercera (etc.)
Nebot-neboda
Besnebot-besneboda
Rebesnebot-rebesneboda
Quadrinebot-quadrineboda
Nebot-cinquè – neboda-cinquena (etc.)
Oncle-tia
Besoncle-bes-tia
Rebesoncle-rebestia
Quadrioncle-quadritia
Oncle-cinquè – tia cinquena (etc.)
Nebot valencià-neboda valenciana
Besnebot valencià-besneboda valenciana
Rebesnebot valencià-rebesneboda valenciana
Quadrinebot valencià-quadrineboda valenciana
Oncle valencià-tia valenciana
Besoncle valencià-bes-tia valenciana
Rebesoncle valencià-rebestia valenciana
Quadrioncle valencià-quadritia valenciana

Un exemple:
El rei Ferran VI d’Espanya, fill de Felip V, era germà de Carles III, oncle de Carles IV, besoncle de Ferran VII, rebesoncle d’Isabel II, quadrioncle d’Alfons XII, oncle cinquè d’Alfons XIII, oncle sisè de Joan III, comte de Barcelona, oncle setè de Joan Carles I i oncle vuitè de Felip VI.

Armand de Fluvià

 

e-mail: correu@icgenher.cat

pròxim Publicar

Anterior Publicar

© 2021 ICGenHer