Cursos

CAPSALERA

 

video(Armand de Fluvià: Gràcies a les noves tecnologies de la informàtica, cada vegada més eficients i desenvolupades i d’un abast impensable fa molts pocs anys, ara podem exposar i representar genealogies).

Preu: 60 euros

(Cursos en preparació: Genealogia, Heràldica, Nobiliària, Paleografia).

Informació: correu@icgenher.cat