Publicacions

HISTORIA GENEALÓGICA DE LA CASA HÍJAR. Los descendientes del Rey Don Jaime I el Conquistador (siglos XIII – XXI).

Aquest il·lustre llinatge aragonès ha estat un dels grans desconeguts de la Història d’Espanya i aquest treball té com a objectiu valorar la seva extraordinària importància i posar en el lloc que històricament li correspon. L’obra s’estructura al voltant de la descendència directa del llinatge Fernández de Híjar, sorgit d’un fill del Rei Jaume I el Conqueridor, al llarg de prop de vuit segles i de vint generacions.

Pedro Moreno Meyerhoff. Nascut a Barcelona, 1954. Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, Professor Titular de Dret Processal a les Universitats de Barcelona i Lleida. Historiador, genealogista, pintor, fundador i membre de la ICGenHer

Direcció i producció: Ignasi Ametlla
Format: 13,5 x 21,5 cm
Presentació: relligat en rustega
ISBN: 84-09-06234-8
Pàgines: 478.
P.V.P .: 30 euros

Repertori de grandeses. Títols i corporacions nobiliàries de Catalunya

Autor: Armand de Fluvià i Escorsa

Quarta edició. L’elaboració d’aquest repertori pretén donar a conèixer els títols i les corporacions nobiliàrias…

Direcció i producció: Ignasi Ametlla
Escuts: Xavier Garcia
Format: 16 x 23 cm (A3)
Presentació: Relligat en ruestega
ISBN: 84-09-07191-3
Pàgines: 196 i 220 escuts en color.
P.V.P .: 30 euros

REVISTA ARMORIA 7

Coberta Armoria_finalRevista d’informació, anàlisis i recerca de la genealogia i l’heràldica, així com també de la vexil·lologia, la sigil·lografia, la insigniària, la nobiliària i l’emblemàtica general, en l’àmbit geogràfic i cultural català.

NOBILIARI GENERAL CATALÀ – VOLUM II-A

Llinatges i famílies de la noblesa immemorial.

Aquest volum del nobiliari general exposa, en forma de quadres o taules descendents, la genealogia dels llinatges i famílies de la noblesa immemorial. Els magnats, nobles i cavallers que apareixen com a tals des del segle X al XIV.

És una eina de treball fonamental i de gran utilitat per als investigadors i afeccionats, tant nacionals com estrangers, que disposaran d’una obra fàcil de consultar, d’un material de gran interès per a situar o emmarcar personatges i famílies en treballs i estudis històrics i biogràfics. És palesa també la importància que pot tenir per als ensenyants i els estudiants, per a les biblioteques i els arxius.

Autor: Armand de Fluvià

Direcció i producció: Ignasi Ametlla
Pròleg: Jaume Sobrequés i Callicó
Escuts: Xavier Garcia
Infografia: Ignasi Ametlla
Format: 30,5 x 43,5 cm (A3)
Presentació: Relligat en tela
ISBN: 84-941352-1-7 (obra complerta)
Pàgines: 213, 83 famílies i 52 escuts en color.
P.V.P .: 190 euros

P.V.P. : 190 euros

llibre22

A

*    *    *

REVISTA ARMORIA 6

Coberta Armoria_finalRevista d’informació, anàlisis i recerca de la genealogia i l’heràldica, així com també de la vexil·lologia, la sigil·lografia, la insigniària, la nobiliària i l’emblemàtica general, en l’àmbit geogràfic i cultural català.

Sumari

Presentació. p. 7-8

Genealogia 

Pels origens de la familia Montcada, Antoni Pladevall i Font.          p. 9-24

L’aventura de la recerca genealògica, Núria Raspall i Rovirosa. Núria Raspall i Rovirosa. p. 25-45

Luis Ignacio Manegat, Els Manegat de Puigcerdà i la Cellera de Ter. p. 47-73

La rama gijonesa del linaje Maliayés de la Meana. Parte I. Reconstrucción documentada de una genealogía ochocentista inventada, Beatriz López y Jordi Mestres de la Meana. p. 75-110

Els Benages, de Montbrió del Camp a Barcelona, Armand de Fluvia i Escorsa. p. 113-116

Genètica

Caracterització genètica de llinatges, Jordi Mestres de la Meana. p. 119-132

Nobiliària

Els nobles de Tarragona a la primera dècada del segle xx, Salvador-J. Rovira i Gómez. p. 135-150

Similituds existents en les antigues confraries nobles catalanes, Jordi de Canals i Campà. p. 151-170

Història

Cristòfor Colom, ciutadà de València i “genovès de nació”, Francesc Albardaner i Llorens. p. 172-190

Nobiliori muneri perfectior vir. Una nota sobre el Col·legi Major universitari, Lluís Pla i Vargas. p. 191-208

Guia de lectura. p. 193-196

Autor: ICGenHer
Format: 17 x 23 cm
Presentació: Relligat en rústega, imatges en color
Pàgines: 240
P.V.P. : 15 €

*    *    *

NOBILIARI GENERAL CATALÀ – VOLUM I

Llinatges i famílies comtals i vescomtals

Aquest primer volum del nobiliari general exposa, en forma de quadres o taules descendents, la genealogia de les famílies que van governar els primitius comtats i vescomtats del que després seria el Principat de Catalunya.

També cal fer constar que, encara que la dinastia que va regir el Casal de Barcelona es va extingir en línia agnatícia amb el comte-rei Martí I l’Humà, hi va haver, però línies menors. S’inclouen també la línia dels comtes-reis de la dinastia dels Trastàmara i la dels Àustria. No inclou la dinastia dels Borbó perquè, amb els decrets de Nova Planta, el Principat de Catalunya va ésser annexionat a la Corona de Castella per «justo derecho de conquista».

És una eina de treball fonamental i de gran utilitat per als investigadors i afeccionats, tant nacionals com estrangers, que disposaran d’una obra fàcil de consultar, d’un material de gran interès per a situar o emmarcar personatges i famílies en treballs i estudis històrics i biogràfics. És palesa també la importància que pot tenir per als ensenyants i els estudiants, per a les biblioteques i els arxius.

Autor: Armand de Fluvià

Direcció i producció: Ignasi Ametlla
Pròleg: Josep M. Salrach
Escuts: Xavier Garcia
Infografia: Ignasi Ametlla
Format: 30,5 x 43,5 cm (A3)
Presentació: Relligat en tela
ISBN: 84-941352-1-7 (obra complerta)
Pàgines: 160

P.V.P. : 190 euros

llibre22

A

*    *    *

REVISTA ARMORIA 5

Coberta Armoria_finalRevista d’informació, anàlisis i recerca de la genealogia i l’heràldica, així com també de la vexil·lologia, la sigil·lografia, la insigniària, la nobiliària i l’emblemàtica general, en l’àmbit geogràfic i cultural català.

Sumari

Presentació p. 7-8

Genealogia

Parentiu entre l’actual duc de Sant’angelo i la seva muller l’arxiduquessa Mònica d’àustria, princesa reial d’hongria, Armand de Fluvià i Escorsa. p. 9-10

Iniciació a la genealogia dels Jover, fills de Copons, Sergi Jover i Rejsek. p. 11-15

Els Manegat de Sant Martí D’Empúries – I, Luis Ignacio Manegat. p. 17-33

Els Escorsa (abans Escorça) Pallaresos, Armand de Fluvià i Escorsa. p. 35-50

Els Rovirosa i els Molins Fariners, Núria Raspall i Rovirosa. p. 51-73

Nobiliària

Bibliografia nobiliària de les comarques meridionals del Principat de Catalunya (Segles xvi-xviii), Salvador-J. Rovira i Gómez. p. 77-99

La influencia de las ideas gentiles en la Nueva España: La petición de don Nicolás de Silva López Moya Carreño y Valdés, José Gerardo Aguilar Pineda. p. 101-116

Franco, els reis Catòlics i la «unitat» d’Espanya: mite o realitat? – II, Sebastià Montsoriu i Genís. p. 119-134

Història

Colom i rené d’Anjou: Colom a Marsella 1471–1473. Una recerca als arxius històrics provençals, Francesc Albardaner i Llorens. p. 137-164

Waterloo, visto por Víctor Hugo, Jorge de Canals i Campà. p. 165-198

Bibliofília

Llibre copiador del diplomatari del castell de Pinós, Francesc Albardaner i Llorens. p. 200-226

Guia de lectura p. 229-238

Autor: ICGenHer
Format: 17 x 23 cm
Presentació: Relligat en rústega, imatges en color
Pàgines: 240
P.V.P. : 15 €

*    *    *

Recull d’articles 1958-2015. Nobiliària i reialesa

Portada2

 

La publicació d’una nova obra d’Armand de Fluvià és sempre un benèfic esdeveniment a casa nostra, tot i que aquest recull que té ara el lector a les seves mans és el fruit curós de més de vint anys de lenta destil·lació a través de gairebé una quarantena d’articles i notes erudites.
En aquestes pàgines es podran llegir molts dels assumptes que han preocupat l’Armand de Fluvià des que es va iniciar en la tasca d’estudiar-los científicament. Com queda palès en el títol del llibre, tots tracten de la reialesa i de la ciència nobiliària, la primera molt més coneguda que la segona. Aquests estudis són una mostra de la versatilitat i del caràcter enciclopèdic dels coneixements del seu autor. En aquestes matèries, d’una manera transversal, amb naturalitat i eficàcia, es fa un llarg recorregut des de l’edat mitjana fins als nostres dies.
Autor: Armand de Fluvià
Pròleg: Pedro Moreno i Meyerhoff
Format: 13 x 19 cm
Presentació: Relligat en rústega
ISBN: 84-941352-7-9
Pàgines: 294
P.V.P. : 20 €

A

*    *    *

REVISTA ARMORIA 4

Coberta Armoria_finalRevista d’informació, anàlisis i recerca de la genealogia i l’heràldica, així com també de la vexil·lologia, la sigil·lografia, la insigniària, la nobiliària i l’emblemàtica general, en l’àmbit geogràfic i cultural català.

Sumari
Presentació
Genealogia
Els orígens del llinatge Quadres (més tard Quadras) de Maçanes, Joan de Quadras i Galofré.
El mètode en genealogia, Gerard Marí i Brull.
Las falsas genealogías en la Nueva España durante el siglo xviii:
los Farfán de los Godos, Silvia Villarespe.
Nobiliària
Els posseïdors de títols nobiliaris pontificis no són nobles a l’Estat espanyol?, Armand de Fluvià i Escorsa.
Les marqueses de Tamarit (segles xvii-xix), Salvador-J. de Rovira i Gómez.
Els Ossó, de Vinebre (Ribera d’Ebre), Salvador-J. de Rovira i Gómez.
Franco, els reis Catòlics i la «unitat» d’Espanya: mite o realitat? – I, Sebastià Montsoriu i Genís.
Heràldica
Riambau de Basella, un dels escuts més antics d’Europa, Pere F. Puigderrajols i Jarque.
Corona de sobirania o reial, Armand de Fluvià i Escorsa.
Onomàstica
A l’entorn del canvi de nom, Jaume Riera i Sans.
Guia de lectura

Autor: ICGenHer
Format: 17 x 23 cm
Presentació: Relligat en rústega i en color
Pàgines: 130
P.V.P. : 15 €

A

*    *    *

REVISTA ARMORIA 3

Cobertes Armoria.inddRevista d’informació, anàlisi i recerca de la genealogia i l’heràldica, així com també de la vexil·lologia, la sigil·lografi a, la insigniària, la nobiliària i l’emblemàtica general, en l’àmbit
geogràfi cultural català.

Sumari:              

Els germans Josep i Pere Rocafort Tortadès: els grans genealogistes de famílies pageses de mas del segle xviii, Esteve Canyameres i Ramoneda.

La nissaga dels Rovirosa (1461-2011), Núria Raspall i Rovirosa. 

Els Montagut, de la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre), Salvador-J. Rovira i Gómez. 

Els darrers anys d’esplendor monàrquica, Jordi de Canals i Campà.

Panoràmica dels nobles vuitcentistes de Tarragona, Salvador-J. Rovira i Gómez.

Els símbols d’algunes poblacions màrtirs de la Guerra de Successió, Armand de Fluvià i Escorsa, i dibuixos de Xavi Garcia i Mesa.

Guia de lectura 

Autor: ICGenHer
Format: 17 x 23 cm
Presentació: Relligat en rústega i en color
Pàgines: 130
P.V.P. : 15 €

A

*    *    *

NOBILIARI GENERAL CATALÀ – VOLUM 5

DSC_0180És una eina fonamental, en format A3, i de gran utilitat per als investigadors i afeccionats, tant nacionals com estrangers, que disposarà d’una obra fàcil de consultar, d’un material de gran interès per situar o  emmarcar personatges i famílies en treballs i estudis biogràfics, històrics, sociològics, estadístics, demogràfics, o de caràcter personal pel fet de descendir-ne.

Taula o arbre de 78 famílies ennoblides per concessió de títol nobiliari del Regne, després de l’anomenada «confusió d’estats» ennoblides entre 1816 i 2013.

Autor: Armand de Fluvià
Pròleg: Francesc Cabana
Escuts: Xavier Garcia
Infografia: Ignasi Ametlla
Format: 30 x 42 cm (A3)
Presentació: Relligat en tela
ISBN: 84-941352-1-7
Pàgines: 139
P.V.P. : 190 €

_Cliqueu sobre el llibre per a veure el contingut:

llibre22

A

*    *    *

ARMORIA 2

Cobertes Armoria.inddRevista d’informació, anàlisi i recerca de la genealogia i l’heràldica, així com també de la vexil·lologia, la sigil·lografi a, la insigniària, la nobiliària i l’emblemàtica general, en l’àmbit
geogràfi cultural català.

Sumari. Presentació.             

Genealogia

Breus apunts sobre els guardiola de l’Aleixar, Ramon Bartolí i Sala.

Nous documents dels Colom de Cardona de València: donació del pare Romà Fortuny a la Biblioteca de Catalunya, Francesc Albardaner i Llorens.

València bressol del descobriment d’Amèrica?, Francesc Albardaner i Llorens

Motius per escriure un llibre privat de la història familiar d’una nissaga, Luis Ignacio Manegat.

Nobiliària

Les Princeses consorts d’Astúries, Armand de Fluvià i Escorsa.

Del matrimonio de Ramón Berenguer IV de Barcelona con Petronila de Aragón. (Nuevas aportaciones), Armand de Fluvià i Escorsa.

Els Kies, un llinatge camptarragoní d’origen holandès, Salvador-J. Rovira i Gómez.

Els Vedruna: de mercaders de Girona a marquesos del castell de Torrent i barons de Cruïlles, Xavier de Cruïlles de Peratallada i Vidal.

Guia de lectura 

Autor: ICGenHer
Format: 17 x 23 cm
Presentació: Relligat en rústega i en color
Pàgines: 110
P.V.P. : 15 €

                           

A

*    *    *

HERÁLDICA DEL ARCHIVO CRUÏLLES DE PERATALLADA

CruillesEn este trabajo encontraremos el escudo de Felipe Santiago de Cruïlles de Peratallada i Despujol, Farners-Cartellà i Vilalba, tercer marqués del Castell de Torrent; o el de los Vedruna, ya que la última pubilla de los Cruïlles de Peratallada se casó con Fernando de Vedruna y de Minguella y su hijo primogénito, de quien desciende el autor, adoptó, como primero, el apellido materno al convertirse en jefe de la casa marquesal de Castell de Torrent y baronial de Cruïlles, relegando aquel ilustre apellido que ha dado a la Iglesia Católica una santa: Joaquina de Vedruna. También encontraremos, entre otros, un árbol genealógico de los dieciséis costados de Manuel de Cruïlles de Peratallada i de Farners-Cartellà, segundo marqués de Castell de Torrent, y sexto abuelo del autor.

Aunque quizás el documento más interesante, tanto desde un punto de vista heráldico como genealógico sea un manuscrito de finales del siglo XVII o de principios del XVIII que hace referencia a otro gran linaje, el de los Cartellà y sus líneas. El autor hace un análisis exhaustivo de todos los escudos de las familias de las esposas, y también de los maridos, aunque menos, que enlazaron matrimonialmente con los Cartellà. Blasona sus escudos y describe críticamente todos los errores que contiene el manuscrito y nos da el blasonamiento correcto, como ha hecho con los escudos de todos los documentos.

Autor: Xavier de Cruïlles de Peratallada i Vidal
Pròleg: Armand de Fluvià
Format: 14 x 19,5 cm
Presentació: Relligat en rústega i en color
ISBN: 84-941352-1-7
Pàgines: 162
P.V.P. : 20 €

A

*    *    *

QUI EREN ELS MEUS AVANTPASSATS? Nou manual de genealogia

GenealogiaLa genealogia, a més de ser una ciència prò­pia que estudia la història dels orígens i del desenvolupament dels individus agrupats en famílies, és una ciència auxiliar de la biologia, genètica, medicina, demografia, estadística, his­tòria, biografia, economia, sociologia, dret i mol­tes altres. La genealogia no és una ciència dedica­da només—com hom pensava fins fa poc—a les famílies o llinatges de la reialesa o de la noblesa. Afecta tots els éssers humans, perquè tots tenim dos pares, quatre avis, vuit besavis… i és força interessant i apassionant recuperar-los de l’oblit i, en certa manera, fer-los reviure. És un tribut que els devem perquè per ells som aquí.

Autor: Armand de Fluvià
Infografia: Ignasi Ametlla
Format: 16 x 23 cm
Presentació: Relligat en rústega
ISBN: 84-616-0689-2
Pàgines: 246
P.V.P. : 25 €

A

*    *    *

 

MANUAL DE NOBILIÀRIA CATALANA

NobiLa Nobiliària és una ciència que estudia la noblesa; entesa tant com a qualitat o condició que s’atribueix a una persona ja sigui per dret hereditari o immemorial o bé per concessió d’un sobirà, materialitzant-se en un privilegi o en un títol nobiliari; però també s’entén com a noblesa, el conjunt de persones nobles i les institucions amb les quals es vinculen, considerades com a estament o classe social privilegiada. La Nobiliària té dues vessants: la històrica, que estudia l’origen, desenvolupament i classes de la noblesa tant a casa nostra com arreu d’Europa; i, la jurídica, que estudia, com una part del Dret Civil, les normes que regulen el règim dels títols nobiliaris, la seva successió i els òrgans que hi intervenen. La Nobiliària serveix per explicar la importància que va tenir aquesta classe social en la configuració del nostre continent i l’empremta que va deixar tant en la política com en la cultura.

Autor: Armand de Fluvià
Pròleg: Dr.Pedro Moreno i Meyherhoff
Format: 16 x 23 cm
Presentació: Relligat en rústega
Pàgines: 158
P.V.P. : 20 €

                           

A

*    *    *

                        

EL ORIGEN CATALÁN DE COLOM. Ciencia histórica o fanatismo patriotero

ColomCASTFrancesc Albardaner Llorens (Barcelona, 1949) es un investigador de la teoría del posible origen nacional catalán de Cristóbal Colom desde el año 1986. Miembro de la ICGenHer i socio del «Centre d’Estudis Colombins» de «Òmnium Cultural» de Barcelona a partir del año 1991. Ha sido y es miembro de la Junta Directiva y también ocupó el cargo de presidente de dicha asociación colombina.

Durante 25 años ha llevado a cabo una labor ingente de investigación en los archivos históricos de Cataluña y también de España, Portugal, Francia, Italia y los archivos del Estado Vaticano. Ha dado numerosas conferencias de temática colombina tanto en localidades catalanas como en Madrid y ha participado en importantes congresos internacionales (Sicilia, Washington y Baltimore).

Colaboró activamente en la redacción del guión y el argumento general del documental de Discovery Channel “Columbus, Secrets from the Grave” (2004), conocido en España bajo el título de “Enigma Colón“, que dio una proyección internacional a la teoría de la posible catalanidad de Colom.

Este libro es  fruto de una conferencia dada en el Ateneo de Barcelona, el día 21 de marzo de 2011, en la que se dieron a conocer por vez primera diversos documentos inéditos, localizados en una campaña de investigación en los archivos históricos y bibliotecas de Madrid y que parecen demostrar de manera fehaciente que el linaje del descubridor del Nuevo Mundo era «Colom». Y si era Colom, seguramente era originario de los Países Catalanes.

Autor: Francesc Albardaner i Llorens
Format: 13,5 x 21 cm
Presentació: Relligat en rústega
ISBN: 84-616-1284-1
Pàgines: 134
P.V.P. : 15 €

                           

A

*    *    *

                       

ARMORIA 1

Cobertes Armoria.inddRevista d’informació, anàlisi i recerca de la genealogia i l’heràldica, així com també de la vexil·lologia, la sigil·lografi a, la insigniària, la nobiliària i l’emblemàtica general, en l’àmbit
geogràfi cultural català.

Iniciem amb il·lusió una nova trajectòria dins l’àmbit de la genealogia, l’heràldica i totes aquelles matèries que formen part de l’emblemàtica general i, en definitiva, de la història, que neix del mateix si de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica (icgenher). Amb el núm. 1 de la revista armoria, la revista catalana dedicada a la genealogia, l’heràldica i les seves matèries afins, volem tenir un lloc i una veu propis dins del marc de les qüestions vinculades amb aquestes matèries. El terme armoria significa “blasó” i està directament relacionat amb els reculls d’escuts que es feien des del començament del segle XIV incloent moltes vegades explicacions genealògiques dels llinatges o de les famílies que els portaven, afegint-hi també altres explicacions o especificacions.

El primer precedent d’una revista dedicada a l’heràldica i a les disciplines afins fou l’Anuari Heràldic (1917) publicació de l’efímera Societat Catalana d’Heràldica, creada el 1916. Dissortadament només en va aparèixer un número. Esperem i confiem en una llarga vida de la nostra revista i de la nostra Institució, sempre amb els seus continguts i objectius científicament seriosos i rigorosos. La longevitat de les publicacions sempre ha estat íntimament relacionada amb el prestigi dels seus autors i amb la qualitat de llurs contribucions. Per això i des d’ara mateix convidem i engresquem a tots els que desitgin col·laborar amb la revista naixent i vulguin aportar-hi els seus treballs i recerques sobre els temes esmentats.

Autor: ICGenHer
Format: 17 x 23 cm
Presentació: Relligat en rústega
Pàgines: 172
P.V.P. : 15 €

                           

A

*    *    *

                       

LA CATALANITAT DE COLOM. CIÈNCIA HISTÒRICA O FANATISME PATRIOTER

Colom catFrancesc Albardaner i Llorens (Barcelona, 1949) és un investigador de la teoria de la possible catalanitat de Cristòfor Colom des de l’any 1986. Va esdevenir soci del Centre d’Estudis Colombins d’Òmnium Cultural de Barcelona a partir de l’any 1991. Ha estat i és membre de la Junta Directiva i també va ocupar el càrrec de president del Centre d’Estudis Colombins. Durant 25 anys ha dut a terme una tasca ingent de recerca en els arxius històrics de Catalunya i també de Espanya, França, Itàlia i als arxius de l’Estat Vaticà. Ha donat nombroses conferències de temàtica colombina tan a moltes localitats catalanes com a Madrid i ha participat en importants simposis internacionals.
Va col·laborar activament en la redacció del guió i l’argument general del documental de Discovery Channel Columbus, secrets from the grave (2004), que va donar una projecció internacional a la teoria de la possible catalanitat de Colom.

Aquest llibre que teniu a les mans és una conferència transcrita, però en la que hi apareixen tot un seguit de documents, alguns inèdits, molt importants, localitzats als arxius i biblioteques de Madrid en una recent campanya de recerca i que semblen demostrar de manera definitiva que el llinatge del descobridor del Nou Món era Colom. I si era Colom, segurament era originari dels Països Catalans

Autor: Frances Albardaner i Llorens
Format: 13,5 x 21 cm
Presentació: Relligat en rústega
Pàgines: 80
P.V.P. : 10 €

                             

A

*    *    *

                     

MANUAL DE HERÀLDICA I TÈCNICA DEL BLASÓ. Amb apèndix de Diccionari d’heràldica

heraldicaAquest és el primer Manual científic d’heràldica que s’edita en llengua catalana i cobreix un gran buit que hi havia als Països Catalans. Va adreçat a tots els amants d’aquesta antiga disciplina i, així mateix, als historiadors, els arqueòlegs, els artistes dibuixants i els dissenyadors amb l’objectiu que puguin aprofundir en el coneixement de l’heràldica (escuts), precisament perquè es tracta, alhora, d’una ciència i un art.

Autor: Armand de Fluvià i Escorsa

Il.lustracions: Brian Caffrey
Format: 16,2 x 22.8 cm
Presentació: Relligat en rustega i en color
ISBN: 84-96786-29-3
Pàgines: 264
P.V.P. : 26 €

                           

A

*    *    *

                       

L’APROPIACIÓ DELS SÍMBOLS NACIONALS DE CATALUNYA

PER PART D’HISTORIADORS ARAGONESOS

Debats ICGENHER_1.pmdDes del 1978 alguns historiadors aragonesos pretenen argumentar que la bandera de les Quatre Faixes (o Quadrifaixada) és dels aragonesos i no dels catalans. I que l’escut dels Quatre Pals (Los palos o barras aragonesas) són originàriament seus i no nostres. A l’exposició hom pretén demostrar que originàriament eren el senyal dels comtes de Barcelona.

Autor: Armand de Fluvià i Escorsa
Format: 15 x 21 cm
Presentació: Relligat en rústega
Pàgines: 18
P.V.P. : 8 €

                             

A

*    *    *

CATALUNYA UN PAÍS SENSE ESCUT
Debats ICGENHER_2_2.pmdFa anys que la gent d’arreu pregunta i vol saber quin és l’escut de Catalunya com a país. I’hem de respondre que oficialment no en té. El primer escut que va aparèixer a la Península Ibèrica – i el segon d’ Europa-, és el dels comtes de Barcelona, del qual tenim constància i prova des del 1150. Es tracta d’un escut d’or (o groc) amb quatre pals de gules (o vermells).

Autor: Quim Monzó i Armand de Fluvià
Il.lustracions: Xavi Garcia
Format: 15 x 21 cm
Presentació: Relligat en rústega
Pàgines: 16
P.V.P. : 8 €

                             

A

*    *    *

                       

HISTORIA DE UNA FALSIFICACIÓN NOBILIARIA: LA BARONÍA DE GAVÍN, EN ARAGÓN

Idioma: en castellà
Portada falsaris-2.inddCom ja és sabut, la genealogia es trobava completament desacreditada perquè la immensa majoria dels genealogistes s’havia aplicat a la falsificació a fi d’aconseguir grans beneficis econòmics dels seus clients o fins i tot per confeccionar la genealogia pròpia. Per a tal fraudulent fi van arribar a arrencar pàgines dels llibres sacramentals, a canviar o substituir dades o a inventar ex novo documents inexistents fent-los passar per autèntics.

Diu Caro Baroja, al començament d’una de les seves obres ja clàssiques: «el dimoni que provoca a la falsificació tempta tota mena d’éssers humans […] en la seva missió fonamental d’introduir la divisió i l’embolic, guiant els falsificadors amb intencions diverses». Quan es tracta de falsificacions de títols nobiliaris, el procediment habitual per perpetrar-les, per regla general, acostuma tenir com a protagonistes principals un advocat, de prestigi però amb pocs escrúpols, especialista en temes nobiliaris i genealògics, generalment desdenyós amb els historiadors professionals; d’un funcionari venal adscrit al corresponent Arxiu, Registre o similar; d’un notari amic que prefereix no fer preguntes i, naturalment, d’un peticionari adinerat i ambiciós disposat a tot. El primer redactarà el document falsejant o creant del nores tot el que calgui per aconseguir la finalitat proposada, el segon confirmarà l’existència del document o documents en qüestió i el tercer simplement donarà fe d’allò que se li presenta, atorgant-li ja la necessària aparença de bon dret, el fumus boni iuris.

Autor: Armand de Fluvià i Escorsa
Escut dels Abarca: Xavi Garcia
Format: 13’5 x 21cm
Presentació: Relligat en rústega
Pàgines: 40
P.V.P. : 8,50 €

                             

A

*    *    *

                       

ELS FALSARIS I LES FALSIFICACIONS NOBILIÀRIES

FalsarisTradicionalment la societat de l’antic règim ha estat definida com una societat estamental, en què el privilegi marcava la diferència, especialment en el cas de la noblesa. En el decurs dels segles XVII o XVIII, no fou pas difícil que persones que havien arribat a una certa rellevància social, política o econòmica obtinguessin el privilegi de noblesa. Poder-se relacionar amb els nobles i gaudir de llurs privilegis no comportava solament una distinció honorífica, implicava entre d’altres avantatges la distinció econòmica i la possibilitat de tirar endavant la carrera administrativa, la militar o l’eclesiàstica. El repartiment de càrrecs reservats a l’estament noble era cobejat per molts aspirants. Amb tot, alguns dels candidats o bé tenien problemes per demostrar llur noblesa de sang, o bé no tenien prou temps per esperar la gràcia reial. És per això que optaven per mètodes expeditius, ràpids i, la majoria de casos, fraudulents.

Autors: Armand de Fluvià i Escorsa i Gerard Marí i Brull
Format: 15 x 21 cm
Presentació: Relligat en rústega;
Pàgines: 26
P.V.P. : 8 €

                           

A

*    *    *

                         

LA GENEALOGIA COM A CULTURA POPULAR DE LA SEVA VINCULACIÓ A LA TERRA, A LA CASA, A L’OFICI

PopularQuants d’entre nosaltres tenim notícia del nostre passat familiar més enllà dels nostres avis? Coneixem la seva època? El lloc on van viure? Què van fer? Hem pensat alguna vegada que nosaltres «som» perquè han existit diverses generacions de persones al llarg de la història? Què en sabem, d’elles?

Autors: Antoni Pladevall i Font i Esteve Canyameres i Ramoneda
Format: 15 x 21 cm
Presentació: Relligat en rústega;:
Relligat en rústega
Pàgines: 34
P.V.P. : 8 €

                             

A

*    *    *

                         

LLINATGE DELS MARGARIT, DEL SEGLE XIV AL XIX I LA

DE TOTS ELS LLINATGES VINCULATS

ManuelEls Margarit (la història del llinatge des del segle XIV fins al XIX), i la de tots els llinatges que s’hi vinculen (Vilagut, Bertran, Vallseca, Gallart, Sunyer, Vilanova, Biure, Negrell, Bon, etc.), relacions familiars, enllaços, accés a la noblesa, evolució patrimonial i econòmica, vicissituds, etc.,

Autor: Manel Güell i Junkert
Format: 15 x 21 cm
Presentació: Relligat en rústega
Pàgines: 24
P.V.P. : 8 €

                             

A

*    *    *

                         

SISTEMES D’ORDRE DELS COGNOMS. QUIN HA DE SER EL COGNOM DELS FILLS?

UN GREU EMBOLIC INNECESSARI

ordreL’any 1999, les Corts Generals van aprovar una llei—mal considerada feminista, puix que de feminista no en té res—per la qual s’autoritzava els pares a escollir l’ordre dels dos cognoms de llurs fills i en cas de desacord prevalia el del pare. Ara, en cas de desacord, prevaldrà l’ordre alfabètic(!).

Autor: Armand de Fluvià i Escorsa
Format: 21 x 17 cm
Presentació: Relligat en rústega
Pàgines: 16
P.V.P. : 8 €

                           

A

*    *    *

                          

Altres publicacions


Cavalleria catalana medieval (1177-1433)

 
Amb il·lustracions de Julià Mumbrú, textos d’Armand de Fluvià i prefaci de Martí de Riquer.

caballeriaAquest llibre vol ser una aportació a l’excel·lència — no prou posada en relleu fins avui — d’algunes de les cases nobles més importants. La tria ha estat feta partint de l’Armorial històric de Catalunya de Lluís Domènech i Montaner. La intervenció d’Armand de Fluvià i de Martí de Riquer ha permès de millorar algunes de les solucions proposades per Domènech i Montaner, tant des del punt de vista de l’heràldica com de l’arnès. Els seus textos, a més, són el contrapunt perfecte per a les acurades il·lustracions. S’hi fa una semblança de cada cavaller i una explicació de les seves armories, alhora que s’hi subratllen els trets més significatius de l’arnès. Aquesta obra, també, permet de veure l’evolució d’aquest arnès al llarg de dos segles i mig. Es pot dir que es tracta de la primera obra d’aquestes característiques — amb el respecte absolut que suposa per a l’heràldica d’utilitzar 8 tintes directes — que es duu a terme a casa nostra.
Autor: Armand de Fluvià
Característiques tècniques: 14 làmines díptiques impreses a 8+1 tintes sobre paper Modigliani envellit.
Tiratge de 500 exemplars

Format: 348 x 498 cm
Presentació: Relligat en rústega
P.V.P. : 225 €

                             

A

*    *    *

                         

EL REI EN JAUME I, EL CONQUERIDOR: EL FORJADOR DELS PAÏSOS CATALANS

JaumeAquesta és la història d’un home excepcional, molt admirat i molt lloat. És la història d’un guerrer poderós, d’un cabdill llegendari, d’un polític astut, d’un escriptor brillant, d’un gran rei del nostre país: Jaume I, dit ‘el Conqueridor’.

El rei En Jaume va néixer la nit de l’1 al 2 de febrer del 1208, a Montpeller, en aquesta època convulsa i apassionant dels orígens que és l’edat mitjana. Són els temps del naixement i el gran esplendor de Catalunya, considerat “el millor regne” i poblat per “aquells de la pus honrada terra” de la Península, tal com escriurà anys més tard Jaume I.

Autor:Jordi Gàlvez

Il·lustrador: Lluís Filella

Format: 21 x 23,5 cm
Presentació: Relligat en rústega
Pàgines: 32
P.V.P. : 10 €

A

*    *    *