Paleografia i diplomàtica

El terme ‘paleografia’ deriva del grec paalaios i graphia, i és la ciència que estudia la història de l’escriptura en les seves diferents  fases, les tècniques utilitzades per a escriure en les diverses èpoques, el procés de producció dels testimonis escrits i, a la fi, els productes d’aquest procés, especialment en el seu aspecte gràfic, ja siguin llibres, inscripcions, documents o escrits de caràcter individual i privat.

La diplomàtica es la ciència dels documents o diplomes. Etimològicament, la paraula ‘document’ procedeix del llatí docere (‘ensenyar’), i d’aquest verb deriva docurnennturn (‘el que ensenya’).

La diplomàtica s’interessa per l’estudi d’aquells documents amb una natura i un valor jurídic-administratiu i històrico-testimonial, així com pel revestiment de diverses formalitats que donen un caràcter probatori i una força legal.

 

Programa de cursos  2018 – 2019

CAPSALERA

 

 

Curs de Paleografia  llatina  i  catalana

Des de l’1 al 29 d’octubre (dilluns, de 18 a 20 h.)

Professor: Salvatore Marino, Dr. en Història Medieval, professor associat a l’UB

Objectiu d’aprenentatge

  • Coneixement i habilitat en el maneig de les fonts d’informació i dels instruments de treball de la ciència històrica: epigrafia, paleografia, numismàtica, sigil·lografia, diplomàtica, arxivística, documentació digitals.
  • Adquirir les tècniques instrumentals necessàries per llegir, analitzar i interpretar documents de diferents tipus, suports i èpoques.

Programa de les classes

  1. La Paleografia: concepte, objectius, història i relació amb altres ciències i tècniques historiogràfiques.
  2. Terminologia i mètodes de la Paleografia de lectura i d’anàlisi.
  3. Les abreviatures llatines i catalanes.
  4. Els cicles de l’escriptura llatina: des de l’antiga Roma a la humanística.
  5. Pràctica de lectura, anàlisis i transcripció de documents en llatí i en català.

Curs de Diplomàtica  catalana

Des del 12 de novembre al 10 de desembre (dilluns, de 18 a 20 h.)

Professor: Salvatore Marino, Dr. en Història Medieval, professor associat a l’UB

Objectiu d’aprenentatge

  • Aprendre a datar i analitzar els caràcters externs i interns dels documents.
  • Conèixer les entitats productores de documents i les tipologies documentals principals que configuren els fons històrics, majoritàriament catalans.
  • Adquirir eines per analitzar críticament els documents i per difondre el patrimoni documental a través de la transcripció i l’edició correcta dels textos.

Informació: correu@icgenher.cat