Genealogia

La genealogia és la disciplina que estudia l’origen i la successió de les persones i, més concretament, de les famílies o les nissagues, tot establint-ne els parentius i les aliances mitjançant documentació fefaent.

D’altra banda, a ningú no li passa desapercebut que es tracta d’un element poderós d’educació moral i un coneixement d’indiscutible interès quan hom no se sent indiferent ni aliè al seu origen ni a la trajectòria traçada pels propis avantpassats.

Per tal de plasmar gràficament el resultat de les seves recerques i estudis, la genealogia es serveix dels arbres i taules genealògiques. Els arbres o les taules poden esser descendents o ascendents, segons reflecteixin la descendència originada per una parella com a tronc comú de tota o part de la seva successió, o be reculli, en l’anomena’t arbre de costats o de llinatges, la sèrie d’ascendents d’un individu.

La plena integració de la genealogia al patrimoni cultural europeu i la seva àmplia expansió no s’assoleix, però, fins el segle XVI, quan es generalitza aquesta disciplina com a ciència pura en confeccionar els nobiliaris mes genuïns.

En els nostres dies, la genealogia assoleix la seva plenitud, no tan sols com a ciència aplicada, sinó fins i tot com a ciència pura, avalada amb proves de caràcter científic. A poc a poc, han anat proliferant arreu i en el transcurs del segle XX les entitats dedicades a la més depurada investigació genealògica.

Parentiu

 

Qui eren els meus avantpassats?

d’Armand de Fluvià i Escorsa

Qui eren els meus avantpassats? Nou manual de Genealogia PVP: 20 €

 

Logo_GDS.aiPrograma informàtic: Sistema general de documentació general.

Descàrrega GDS

Cliqueu sobre la imatge GDS per accedir a la pàgina de descàrrega. El programa permet crear fins a 50 fitxes de persones a modo de demostració. Un cop descarregat, el programa us oferirar la posibilitat de comprar-lo.

 

Informació:  correu@icgenher.cat

 

Programa de cursos  2018 – 2019

CAPSALERA

 

CURS DE GENEALOGIA

Professor: Armand de Fluvià i Escorsa, president de la ICGenHer

Objectius:

La genealogia no és una ciència dedicada només —com hom pensava fi ns fa poc— a les famílies o llinatges de la reialesa o de la noblesa. Afecta tots els ésser humans, perquè tots tenim dos pares, quatre avis, vuit besavis… i és força interessant i apassionant recuperar-los de l’oblit i, en certa manera, fer-los reviure. És un tribut que els devem perquè per ells som.

Programa:

 • Concepte i desenvolupament de la Genealogia. La Genealogia al llarg del temps.
 • Relació interdisciplinar de la Genealogia.
 • Formació dels antropònims (noms i cognoms)
 • Qüestió de noms i de càlcul.
 • Presentació d’una ascendència.
 • Presentació d’una descendència
 • La numeració dels ascendents i dels cognoms
 • La recerca de les fonts genealògiques.
 • Compilació o recull de dades genealògiques
 • Mobilitat genealògica i sistemes d’aliances
 • L’auxili de l’onomàstica.
 • La informàtica a l’auxili de la genealogia.

Dies: (10 dies)

Horari: Els dilluns de 18 a 19 h.

Preu: 60 euros.

50 euros (membres de la ICGenHer, Òmnium i Ateneu Barcelonès).

 

 

CURS DE GDS, DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I GENEALÒGICA. PROGRAMA INFORMÀTIC

Professor: Joaquim Casals i de Nadal, enginyer industrial, llicenciat en Informàtica

Objectius: Qui no ha experimentat mai a la vida el desig de posseir el seu arbre genealògic o de conèixer els seus avantpassats? La Genealogia com a ciència i els mitjans informàtics per a desenvolupar una recerca de genealogia familiar o de recerca històrica. Demostració pràctica del programa informàtic GDS.

Programa:

 • Història del GDS.
 • Conceptes bàsics.
 • La persona com a centre de la xarxa genealògica.
 • Els avantpassats.
 • Sousa-Stradonitz.
 • Les representacions gràfi ques i les llistes.
 • L’arbre troncal.
 • Els descendents.
 • El càlcul dels cognoms de la persona.
 • Melgar i la relació amb els números Sousa.
 • La relació familiar entre dues persones.
 • Avantpassats comuns i relacions diverses.
 • Les dates i la seva identificació.

Dies: ? (10 dies)

Horari: Els dilluns de 19 a 20 h.

Preu: 60 euros.

50 euros (membres de la ICGenHer, Òmnium i Ateneu Barcelonès).

video(Armand de Fluvià: Gràcies a les noves tecnologies de la informàtica, cada vegada més eficients i desenvolupades i d’un abast impensable fa molts pocs anys, ara podem exposar i representar genealogies).

 

Informació: correu@icgenher.cat