Cristòfor Colom ciutadà de València i “genovès de nació”.

L’autor proposa una nova teoria sobre l’origen de Cristòfor Colom en base a diversos documents, que s’han trobat en diferents arxius espanyols en els darrers trenta anys.

eiximenis-dotze-del-cristia-ciutat-de-deuAquests documents són: 9 còpies de cartes de Colom copiades al segle XVI i publicades en el denominat “Libro Copiador” per Antonio Rumeu de Armas”; la investigació o “inquisició” duta a terme per Francisco de Bobadilla a  l’illa Hispaniola l’any 1500 en contra de la governació dels tres germans Colom, trobada a l’Arxiu General de Simancas per la seva directora de referències, Sra. Isabell Aguirre i publicada l’any 2006; el contracte d’aprenentatge d’un home jove de nom Bartomeu Colom, genovès, per aprendre a teixir seda al taller del mestre florentí Antonio di Piero a València l’any 1479.

La conclusió final és que Colom i els seus germans varen néixer  i passaren la seva infància i joventut a València. El seu orígen és dual a causa de les diferents circumstàncies familiars dels seus pares: el seu pare, un teixidor de seda lígur de llinatge Colombo, immigrat a la ciutat de València, mentre que la seva mare, una jova dona valenciana, era membre d’una família de teixidors de seda judeo-conversos establerts professionalment a la ciutat de València. Un tal origen  explicaria que la llengua materna de Colom fos la llengua catalana i perquè sempre fou considerat com a un súbdit natural del rei Ferran. Aquest origen parcial de judeo-convers també faria comprendre el desig d’ocultació del passat familiar, així com també el suport rebut per importants clans de judeo-conversos residents a la ciutat de València com els Santangel i els Sánchez.

Llegir més