Programa cursos 2020Cursos:

-Paleografia.

-Diplomàtica catalana.


Durant la durada d’aquests cursos podreu adquirir els coneixements necessaris per iniciar o continuar la recerca dels vostres avantpassats.Curs de Paleografia llatina i catalana

Professor: Salvatore Marino, Dr. en Història Medieval, professor associat a l’UB.

Objectiu d’aprenentatge
• Coneixement i habilitat en el maneig de les fonts d’informació i dels instruments de treball de la ciència històrica: epigrafia, paleografia, numismàtica, sigil·lografia, diplomàtica, arxivística, documentació digitals.
• Adquirir les tècniques instrumentals necessàries per llegir, analitzar i interpretar documents de diferents tipus, suports i èpoques.

Programa de les classes
1. La Paleografia: concepte, objectius, història i relació amb altres ciències i tècniques historiogràfiques.
2. Terminologia i mètodes de la Paleografia de lectura i d’anàlisi.
3. Les abreviatures llatines i catalanes.
4. Els cicles de l’escriptura llatina: des de l’antiga Roma a la humanística.
5. Pràctica de lectura, anàlisis i transcripció de documents en llatí i en català.

Dies: (cinc dies). El 18 i 25 de febrer i el 3, 10, 17 de març.

Horari: Els dimarts de 18 a 20 h.

Preu: 60 euros

 
Curs de Diplomàtica catalana

Professor: Salvatore Marino, Dr. en Història Medieval, professor associat a l’UB.

Objectiu d’aprenentatge
• Aprendre a datar i analitzar els caràcters externs i interns dels documents.
• Conèixer les entitats productores de documents i les tipologies documentals principals que configuren els fons històrics, majoritàriament catalans.
• Adquirir eines per analitzar críticament els documents i per difondre el patrimoni documental a través de la transcripció i l’edició correcta dels textos.

Programa de les classes
1. Concepte, història, objectius i mètodes de la Diplomàtica.
2. L’anàlisi formal: els caràcters externs i interns dels documents.
3. Cronologia: els sistemes de datació i mètodes de conversió de dates.
4. Entitats productores i tipologies documentals (notarials, de cancelleria i municipal).
5. Pràctica d’anàlisis, datació i edicions de documents llatins i catalans.

Dies: (cinc dies). El 21, 28 d’abril i el 5, 12, 19 de maig.

Horari: Els dimarts de 18 a 20 h.

Preu: 60 euros

Lloc on s’imparteixen els cursos:
El Col·legi Major Ramon Llull – UB, està situat en un
passatge de vianants del recinte de l’Escola Industrial.
Carrer Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Metro línia 5, parada “Hospital Clínic”.

correu@icgenher.cat

www.icgenher.cat