Programa cursos, 2019 – 2020Cursos:

-Genealogia

-Programa GDS

-Heràldica

-Paleografia.

-Diplomàtica catalana.


Durant la durada d’aquests cursos podreu adquirir els coneixements necessaris per iniciar o continuar la recerca dels vostres avantpassats.

Curs de Genealogia

Objectius:

La genealogia afecta tots els ésser humans, perquè tots tenim dos pares, quatre avis, vuit besavis i és força interessant i apassionant recuperar-los de l’oblit i, en certa manera, fer-los reviure. És un tribut que els devem perquè per ells som. (Armand de Fluvià).

Programa:

Primera jornada: Armand de Fluvià i Escorsa. Presentació. Genealogia, ciencia auxiliar de la historia.
Segona jornada: Ramon Bartolí i Sala. Passos a seguir en una descoberta genealógica.
Tercera jornada: Raimon Pavia i Segura. Cognoms i noms de persona.
Quarta jornada: Joaquim Casals i de Nadal. Introducció al GDS.
Cinquena jornada: Jordi Mestres i López. Genealogia genètica i FamilySearch.

Dies: (cinc dies) 13, 20, 27 de novembre i 4, 11 de desembre

Horari: Els dimecres de 18 a 20 h.

Preu: 60 euros
Curs del programa GDS


Programa informàtic, per a organitzar dades, imatges, documents i representació gràfica d’un arbre de família.

Professor i creador del programa GDS. Joaquim Casals i de Nadal, enginyer industrial, llicenciat en Informàtica. Membre de la ICGenHer

Objectius: Qui no ha experimentat mai a la vida el desig de posseir el seu arbre genealògic o de conèixer els seus avantpassats? La Genealogia com a ciència i els mitjans informàtics per a desenvolupar una recerca de genealogia familiar o de recerca històrica. Demostració pràctica del programa informàtic GDS.

Programa:

“El Sistema General de Documentació Familiar – GDS es el programa que crea i manté les tres xarxes de persones, documents i fonts d’informació en una sola base de dades privada. Tant els aspectes de genealogia, amb els gràfics professionals i sofisticats, com el manteniment de la base de dades documental, integrada amb les persones crea el fonament de la integració relacional d’ambdues xarxes. La possibilitat de fer referència a fonts d’informació interna i externa completa el cercle. Funcions addicionals, com les estadístiques, l’anàlisi dels cognoms, el manteniment de la informació genètica, la relació entre persones i l’estudi complet de relacions en son exemples. La creació de gràfics de grans dimensions es un altre de les possibilitats del programa així com la comunicació amb altres persones. Independent del títol ‘Familiar’, el GDS s’està emprant tant per mantenir aquesta informació, com per buidar les informacions genealògiques històriques d’entitats públiques en poblacions i àrees geogràfiques.”

Dies: (cinc dies) 11, 18, 25 de novembre i 2, 9 de desembre.

Horari: Els dilluns de 18 a 20 h.

Preu: 60 euros

Curs d’Heràldica


Professor: Xavier de Cruïlles de Peratallada i Vidal, llicenciat en Dret i vocal de la ICGenHer.

Objectius:

Amb una breu introducció, cal donar una visió global sobre els orígens històrics de l’Heràldica i tractar alguns aspectes de l’actualitat. Cal també exercitar de manera essencialment pràctica la descripció d’escuts d’armes amb el vocabulari tècnic del blasonament heràldic. Finalment, ens aproximarem de manera pràctica com blasonar un escut. .

Programa:

• Introducció: definició i nomenclatura.

• Orígens i evolució. Els Oficials d’Armes.

• Capacitat heràldica: qui pot fer ús d’un escut d’armes? Com? Per a què?

• El frau en Heràldica: la confusió entre llinatge, cognom i escut d’armes.

• El disseny heràldic i les normes del blasó. Tendències i conflictes actuals.

• La terminologia heràldica: blasonament.Esmalts, particions i càrregues.

• Elements externs del blasó.

• La investigació en Heràldica: dificultats en la recerca d’escuts d’armes i la identificació d’armories anònimes.

Dies: (sis dies) 14, 21, 28 de novembre i el 5, 12, 19 de desembre.

Horari: Els dijous de 19’30 a 21 h.

Preu: 60 eurosCurs de Paleografia llatina i catalana

Professor: Salvatore Marino, Dr. en Història Medieval, professor associat a l’UB.

Objectiu d’aprenentatge
• Coneixement i habilitat en el maneig de les fonts d’informació i dels instruments de treball de la ciència històrica: epigrafia, paleografia, numismàtica, sigil·lografia, diplomàtica, arxivística, documentació digitals.
• Adquirir les tècniques instrumentals necessàries per llegir, analitzar i interpretar documents de diferents tipus, suports i èpoques.

Programa de les classes
1. La Paleografia: concepte, objectius, història i relació amb altres ciències i tècniques historiogràfiques.
2. Terminologia i mètodes de la Paleografia de lectura i d’anàlisi.
3. Les abreviatures llatines i catalanes.
4. Els cicles de l’escriptura llatina: des de l’antiga Roma a la humanística.
5. Pràctica de lectura, anàlisis i transcripció de documents en llatí i en català.

Dies: (cinc dies). El 4, 11, 18, 25 de febrer i el 3 de març.

Horari: Els dimarts de 18 a 20 h.

Preu: 60 euros

 
Curs de Diplomàtica catalana

Professor: Salvatore Marino, Dr. en Història Medieval, professor associat a l’UB.

Objectiu d’aprenentatge
• Aprendre a datar i analitzar els caràcters externs i interns dels documents.
• Conèixer les entitats productores de documents i les tipologies documentals principals que configuren els fons històrics, majoritàriament catalans.
• Adquirir eines per analitzar críticament els documents i per difondre el patrimoni documental a través de la transcripció i l’edició correcta dels textos.

Programa de les classes
1. Concepte, història, objectius i mètodes de la Diplomàtica.
2. L’anàlisi formal: els caràcters externs i interns dels documents.
3. Cronologia: els sistemes de datació i mètodes de conversió de dates.
4. Entitats productores i tipologies documentals (notarials, de cancelleria i municipal).
5. Pràctica d’anàlisis, datació i edicions de documents llatins i catalans.

Dies: (cinc dies). El 21, 28 d’abril i el 5, 12, 19 de maig.

Horari: Els dimarts de 18 a 20 h.

Preu: 60 euros

Lloc on s’imparteixen els cursos:
El Col·legi Major Ramon Llull – UB, està situat en un
passatge de vianants del recinte de l’Escola Industrial.
Carrer Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Metro línia 5, parada “Hospital Clínic”.

correu@icgenher.cat

www.icgenher.cat