Repertori de grandeses, títols i corporacions Nobiliàires de Catalunya

REPERTORI DE GRANDESES, TÍTOLS I CORPORACIONS

NOBILIÀRIES DE CATALUNYA d’Armand de Fluvià

El passat dilluns 17 de desembre fou presentat el llibre ‘Repertori de grandeses, títols i corporacions nobiliàries de Catalunya’

a càrrec de l’autor i president de la ICGenHer, Sr. Armand de Fluvià i Escorsa.

També van participar en aquesta presentació l’Il·lm. Marquès de Gironella, Clavari del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya; l’Excm. Sr. Enric Mas i López, Lloctinent de l’Espanya oriental a l’Orde Eqüestre del Sant Sepulcre de Jerusalem i l’Il·ltre. Sr. Jordi de Canals i Campà, Vicepresident i Veguer de Barcelona del Reial Estament Militar del Principat de Girona.

L’elaboració d’aquest repertori pretén donar a conèixer els títols i les corporacions nobiliàries actualment existents al nostre país i esdevenir una guia pràctica d’interrelació i coneixement dels seus membres.

 

Part introductòria:

http://ametlla.es/Repertorihtml/mobile/index.html#p=1

Per a comandes:

correu@icgenher.cat

Fotografies cedides per Pere F. Puigderrajols i Jarque (secretari de la ICGenHer)

      

      

Amb el suport de:

    

___________________________________________________________________________________

Acte de presentació:

Primera part:
https://youtu.be/g6PuMn2Chmw
Segona part:
https://youtu.be/lmU5pP6Kef8