Cursos 2018-2019

 

Programa de cursos  2018 – 2019

CAPSALERA

 

Curs de Diplomàtica  catalana

Des del 13 de novembre al 11 de desembre (dimarts, de 18 a 20 h.)

Professor: Salvatore Marino, Dr. en Història Medieval, professor associat a l’UB

Objectiu d’aprenentatge

 • Aprendre a datar i analitzar els caràcters externs i interns dels documents.
 • Conèixer les entitats productores de documents i les tipologies documentals principals que configuren els fons històrics, majoritàriament catalans.
 • Adquirir eines per analitzar críticament els documents i per difondre el patrimoni documental a través de la transcripció i l’edició correcta dels textos.

Programa de les classes

 1. Concepte, història, objectius i mètodes de la Diplomàtica.
 2. L’anàlisi formal: els caràcters externs i interns dels documents.
 3. Cronologia: els sistemes de datació i mètodes de conversió de dates.
 4. Entitats productores i tipologies documentals (notarials, de cancelleria i municipal).
 5. Pràctica de anàlisis, datació i edicions de documents llatins i catalans.

Adreça: El Col·legi Major Ramon Llull, Recinte Escola Industrial, al carrer Urgell 187

Localitat: Barcelona

Dies: cinc dies

Horari: Els dimarts de 18 a 20 h.

Preu: 60 euros

 

Curs d’Heràldica

Professor: Xavier de Cruïlles de Peratallada Vidal, llicenciat en Dret, vocal de la ICGenHer

Objectius:

Amb una breu introducció, cal donar una visió global sobre els orígens històrics de l’Heràldica i tractar alguns aspectes de l’actualitat. Cal també exercitar de manera essencialment pràctica la descripció d’escuts d’armes amb el vocabulari tècnic del blasonament heràldic. Finalment, ens aproximarem de manera pràctica com blasonar un escut. .

Programa:

 •   Introducció: definició i nomenclatura.
 •   Orígens i evolució. Els Oficials d’Armes.
 •   Capacitat heràldica: qui pot fer ús d’un escut d’armes? Com? Per a què?
 •   El frau en Heràldica: la confusió entre llinatge, cognom i escut d’armes.
 •   El disseny heràldic i les normes del blasó. Tendències i conflictes actuals.
 •   La terminologia heràldica: blasonament.Esmalts, particions i càrregues.
 •   Elements externs del blasó.
 • La investigació en Heràldica: dificultats en la recerca d’escuts d’armes i la identificació d’armories anònimes.

Dies: cinc dies

Horari: Els dilluns de 18 h  a 20 h.

Preu: 60 euros

Adreça: El Col·legi Major Ramon Llull, Recinte Escola Industrial, al carrer Urgell 187

Localitat: Barcelona

Dibuix, Xavi Garcia

 

 

CURS DE GENEALOGIA

Professor: Armand de Fluvià i Escorsa, president de la ICGenHer

Objectius:

La genealogia no és una ciència dedicada només —com hom pensava fi ns fa poc— a les famílies o llinatges de la reialesa o de la noblesa. Afecta tots els ésser humans, perquè tots tenim dos pares, quatre avis, vuit besavis… i és força interessant i apassionant recuperar-los de l’oblit i, en certa manera, fer-los reviure. És un tribut que els devem perquè per ells som.

Programa:

 • Concepte i desenvolupament de la Genealogia. La Genealogia al llarg del temps.
 • Relació interdisciplinar de la Genealogia.
 • Formació dels antropònims (noms i cognoms)
 • Qüestió de noms i de càlcul.
 • Presentació d’una ascendència.
 • Presentació d’una descendència
 • La numeració dels ascendents i dels cognoms
 • La recerca de les fonts genealògiques.
 • Compilació o recull de dades genealògiques
 • Mobilitat genealògica i sistemes d’aliances
 • L’auxili de l’onomàstica.
 • La informàtica a l’auxili de la genealogia.

Dies: (10 dies)

Horari: Els dilluns de 18 a 19 h.

Preu: 60 euros.

Adreça: El Col·legi Major Ramon Llull, Recinte Escola Industrial, al carrer Urgell 187

Localitat: Barcelona

 

 

CURS DE GDS, DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I GENEALÒGICA. PROGRAMA INFORMÀTIC

Professor: Joaquim Casals i de Nadal, enginyer industrial, llicenciat en Informàtica

Objectius: Qui no ha experimentat mai a la vida el desig de posseir el seu arbre genealògic o de conèixer els seus avantpassats? La Genealogia com a ciència i els mitjans informàtics per a desenvolupar una recerca de genealogia familiar o de recerca històrica. Demostració pràctica del programa informàtic GDS.

Programa:

 • Història del GDS.
 • Conceptes bàsics.
 • La persona com a centre de la xarxa genealògica.
 • Els avantpassats.
 • Sousa-Stradonitz.
 • Les representacions gràfi ques i les llistes.
 • L’arbre troncal.
 • Els descendents.
 • El càlcul dels cognoms de la persona.
 • Melgar i la relació amb els números Sousa.
 • La relació familiar entre dues persones.
 • Avantpassats comuns i relacions diverses.
 • Les dates i la seva identificació.

Dies: ? (10 dies)

Horari: Els dilluns de 19 a 20 h.

Preu: 60 euros.

Adreça: El Col·legi Major Ramon Llull, Recinte Escola Industrial, al carrer Urgell 187

Localitat: Barcelona

video(Armand de Fluvià: Gràcies a les noves tecnologies de la informàtica, cada vegada més eficients i desenvolupades i d’un abast impensable fa molts pocs anys, ara podem exposar i representar genealogies).

 

Informació: correu@icgenher.cat