Conferència: Caracterització genètica de llinatges.

Conferència.
Caracterització genètica de llinatges.
Jordi Mestres de la Meana

 

 

Dia: el dilluns 4 de desembre, a les 22:00 h.
Hora: 22 h.
Lloc: CMU Ramon Llull, residència d’estudiants. Recinte de l’Escola Industrial de Barcelona.
Metro línia 5, parada “Hospital Clínic”.

Gràcies als avenços espectaculars dels darrers anys en les tècniques d’anàlisi genètica i a una reducció important dels seus costos, som la primera generació que pot tenir accés a informació genètica individual i utilitzar-la en l’estudi de la nostra genealogia. Aquesta nova disciplina s’anomena genealogia genètica i ofereix un suport biològic a la genealogia tradicional basada en la recollida d’evidències documentals. Aquest treball és una breu introducció a la utilització i interpretació dels resultats genètics per a la caracterització genètica de llinatges.

Autor: Jordi Mestres de la Meana
Doctor i investigador principal del IMIM Instituto
Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques
Professor associat de la Universitat Pompeu Fabra
Membre de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica

Secció: Genètica, genealogia.
Etiquetes: genealogia genètica, ADN autosòmic, cromosoma Y, ADN mitocondrial, mutacions genètiques.

http://ametlla.es/digiarmoria6/mobile/index.html#p=119